Продължете към съдържанието

Сложни глаголни времена, чути от друг (Rivayet birleşik zamanları)

Глаголните времена, които се използват, за изказване на информация, която сме чули от друг – Rivayet birleşik zamanları – са част от сложните глаголни времена в турския език, които се състоят от една глаголна форма, към която са добавени други глаголни форми или частици.

Сложните глаголни времена, които сме чули от друг, се образуват чрез присъединяване формата за минало неопределено време „-mış“ на допълнителния глагол-наставка „imek“ към спрегнати глаголи в простите глаголни времена, за да покажат, че действието е извършено в миналото. Сложните глаголни времена, за които сме чули от друг, в турския език включват:

Спрежителна таблица на глагол в различните сложни глаголни времена, чути от друг в турския език. Спрежението е специфичното изменение на глаголите по лице, число и време, чрез което се получават  производни форми на дадения глагол от неговия корен. Спрегнатите форми на глагола се наричат лични глаголни форми, всяка една от които притежава лице, число, време и т.н.