Глаголни времена, чути от друг/Rivayet birleşik zamanları

Глаголните времена, които се използват, за изказване на информация, която сме чули от друг – Rivayet birleşik zamanları – са част от сложните глаголни времена в турския език, които се състоят от една глаголна форма, към която са добавени други глаголни форми или частици.

Глаголните времена, които сме чули от друг, се образуват чрез присъединяване формата за минало свършено време „-mış“ на допълнителния глагол-наставка „imek“ към спрегнати глаголи в простите глаголни времена, за да покажат, че действието е извършено в миналото.

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув