Продължете към съдържанието

Турска граматика

турска граматикаВсяка част от турската граматика има своето логично обяснение на български език. Въпреки това съпоставка и паралел между двата езика не бива да се прави, т.к. турският език има значителни различия от българския език. Турският език, за разлика от повечето европейски езици, е аглутиниращ език, което означава, че граматически наставки се прикрепят към една основа, като всяка една наставка има свое собствено граматическо и лексикално значение. Това е малко объркващо в началния етап на изучаване на езика, но в последствие процесът се автоматизира, защото всяко правило има своето логично обяснение.

Изучаването на турски език е предизвикателство, но ако желаете да изучавате турски език, може да направите това с нашите Онлайн курсове по турски език и да вземете вашия Сертификат за владеене на турски език.

Абонирайте се за Uchaturski.com, за да получите веднага неограничен достъп до всички образователни ресурси по турски език

Турският език е фонетичен и след като научите азбуката, вече ще можете да четете, а освен това в турския език не съществуват граматични родове (мъжки, женски, среден), което също в някаква степен улеснява учащите.

В секцията „Турска граматика“  са систематизирани основните граматични правила в турския език, групирани по теми, обяснени кратко и ясно на български език и подкрепени с много примери и упражнения, така че те лесно да бъдат разбрани, запомнени и употребявани.

Всички застъпени и обяснени правила в практическата граматика на турския език, имате възможност да разгледате и да упражните в онлайн упражненията към всяка една от граматичните теми в Uchaturski.com.

Може да видите и практическото приложение на граматическите правила в турския език в различни видове кратки и несложни турски текстове, в това число – Текстове за четене  на турски езикТекстове на турски песниТекстове на турски готварски рецептикоито са на ваше разположение в секцията за Текстове на Uchaturski.com.

Граматическите правила в турския език включват: