Граматика

Най – сложно ми беше с граматиката в турския език и, макар че всяка част от нея има своето обяснение на български език, моят съвет към всички вас е да не правите съпоставка и паралел между двата езика, т.к. те са съвсем различни. Турският език, за разлика от повечето европейски езици, е аглутиниращ език, т.е. граматическите наставки се добавят към една основа, като всяка една наставка има свое собствено граматическо значение, което е малко объркващо в началния етап на изучаване на езика. Изучаването на турски език е предизвикателство, но езикът е фонетичен и след като научите азбуката, вече ще можете да четете, а освен това в турския език не съществуват граматични родове (мъжки, женски, среден), което също в някаква степен улеснява учащите.

В секцията “Граматика”  са систематизирани основните граматически правила в турския език, групирани по теми с цел по – лесно откриване на необходимата информация, обяснени кратко и ясно на български език и подкрепени с примери, така че те лесно да бъдат запомнени и употребявани. 

Всички застъпени и обяснени правила в практическата граматика на турския език, имате възможност да разгледате и да упражните  в секцията за турска граматика с упражнения на Uchaturski.com, където самите упражнения също са групирани по теми.

Може да видите и практическото приложение на граматическите правила в турския език в различни видове кратки и несложни турски текстове, в това число – Текстове за четене, Текстове на песни, Текстове на готварски рецепти, които са на ваше раположение в секцията за Текстове на Uchaturski.com.

Граматическите правила включват:

Съществителни, прилагателни имена, глаголи в турския език, отглаголни съществителни и глаголни времена в турския език

Местоимения, въпроси и падежи в турския език

Действия и взаимодействия между обектите

Наставки, следлози, съюзи, причастия и деепричастия в турския език

Наклонения в турския език

Други граматични правила

 

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув