Продължете към съдържанието

Дателен падеж (Yönelme durumu)

Дателният падеж на съществителното име в турския език обозначава движение към предмета, насоченост, приближаване към определена цел, вмъкване в предмета. На български език се превежда с предлозите: „на“, „към“, „за“, „в“ и „до“.

Употреба на дателен падеж Упражнения

Наставките за дателен падеж в са: „-(y)-a” и „-(y)-e”, които се употребяват по правилото „2х“ на вокалната хармония.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати