Продължете към съдържанието

Залог на глагола (Fiilin çatısı)

Глаголно лице е човек, предмет или явление, което е свързано с извършваното действие в изречението (показано от глагола), като то може да бъде или извършител на действието или получател на действието.

Залогът на глагола показва именно това – дали глаголното лице е извършител на действието или е получател на действието, и не променя значението и съдържанието на това, което съобщаваме. Изреченията „Аз пиша писмо.“ и „Писмото се пише от мен.“ съобщават една и съща информация.

Чрез залога единствено се изразява дали глаголното лице извършва активно действието или е пасивен негов получател. В турския език има пет залога на глагола:

 

Деятелен (активен) залог

В деятелен (активен) залог глаголното лице съвпада с извършителя (деятеля) на действието, т.е. глаголното лице активно извършва действието

  • Аз пиша писмо.
  • Народът избира президент.
  • Момчето намери съкровище.

В деятелен залог в турския език глаголите не претърпяват никаква промяна и съвпадат с основната форма на глагола.

Страдателен (пасивен) залог

Страдателен (пасивен) залог –  глаголното лице не съвпада с извършителя (деятеля) на действието, т.е. глаголното лице е получател на действието (страдащ от действието).

  • Писмото се пише от мен.
  • Президентът се избира от народа.
  • Съкровището е намерено от момчето.

В страдателен залог в турския език, обаче глаголите се променят, трансформират се в пасивни глаголи (Edilgen Fiiller), които се образуват по следния начин:

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати