Продължете към съдържанието

Турски идиоми

Идиомът е езикова единица, съставена най-малко от два елемента с единно значение. Идиомите са групи от думи, които придават дълбочина на изказа и дават кратко обяснение на концепция, събитие или ситуация по по-впечатляващ начин.

Идиомите са словосъчетания, чието значение е образувано от значенията на думите, от които те са съставени. Замяната на някоя от думите в словосъчетанието, промяна на граматичната форма или промяна на словореда може да промени цялостното значение на словосъчетанието, поради което за идиомите се казва, че те са устойчиви словосъчетания, които не търпят промени.  Идиомите са уникални за всеки език и не могат да се превеждат буквално на други езици.

Идиомите най-често имат преносно значение и се използват като готова единица в речта. Употребата на идиоми обикновено е характерна за разговорната реч и жаргона, а честата им употреба може да ги превърне в клишета. Някои пословици и поговорки също могат да се употребяват като идиоми.

Познаването и употребата на идиомите е знак за добро владеене на чужд език, затова идиомите представляват интерес и в изучаването и на турски език.

Характеристиките на идиомите в турския език са:

 • турските идиоми се състоят от поне две думи и стават стереотипни, например „fikir yürütmek“. Не е възможно да се създаде идиом с една дума.
 • идиомите в турския език се използват в преносен смисъл, метафорично, например „‘kesenin ağzını açmak“.
 • голяма част от идиомите в турския език завършват с инфинитивни наставки. Например „kesenin ağzını açmak“, „notunu vermek“ и др.
 • турските идиоми са готови езикови конструкции, в които не е възможно да се променя мястото на думите или да се премахне една от думите. Например „açlıktan nefesi kokmak“.
 • повечето турски идиоми се образуват от думи, които са написани отделно една от друга. Има обаче идиоми в турския език, образувани чрез комбиниране на думи. Например „soğukkanlı“.
 • независимо от колко думи се състоят, турските идиоми изразяват само една ситуация или концепция. Например „yastığa baş koymak“.
 • Идиомите в турския език не могат да бъдат преведени буквално на български език, тъй като имат преносни значения.
 • Турските идиоми изразяват богатството на турския език, мирогледа и начина на живот на хората.

В таблицата може да разгледате турски идиоми, които са посочени първо с техния буквален превод на български език, след това и с преносното им значение, с което се употребяват в ежедневния турски език. Употребата на всеки един от турските идиоми може да видите в примерни турски изречения с техния превод на български език.

 • Турски идиоми с буквата „A“
 • Турски идиоми с буквата „B“
 • Турски идиоми с буквата „C“
 • Турски идиоми с буквата „Ç“
 • Турски идиоми с буквата „D“
 • Турски идиоми с буквата „E“
 • Турски идиоми с буквата „F“
 • Турски идиоми с буквата „G“
 • Турски идиоми с буквата „Ğ“
 • Турски идиоми с буквата „H“
 • Турски идиоми с буквата „İ“
 • Турски идиоми с буквата „I“
 • Турски идиоми с буквата „J“
 • Турски идиоми с буквата „K“
 • Турски идиоми с буквата „L“
 • Турски идиоми с буквата „M“
 • Турски идиоми с буквата „N“
 • Турски идиоми с буквата „O“
 • Турски идиоми с буквата „Ö“
 • Турски идиоми с буквата „P“
 • Турски идиоми с буквата „R“
 • Турски идиоми с буквата „S“
 • Турски идиоми с буквата „Ş“
 • Турски идиоми с буквата „T“
 • Турски идиоми с буквата „U“
 • Турски идиоми с буквата „Ü“
 • Турски идиоми с буквата „V“
 • Турски идиоми с буквата „Y“
 • Турски идиоми с буквата „Z“

Турски идиоми с буквата „А“

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати