Продължете към съдържанието

Имам-нямам намерение да… (…-maya niyeti var-yok)

В турския език конструкцията „Имам/нямам намерение да…“ може да се изрази с краткия инфинитив на глагола в дателен падеж в съчетание с думата „niyet – намерение“ с присъединени окончания за притежание и глаголните думи „var“ и „yok„. Личните местоимения пред отглаголните съществителни имена приемат наставка за родителен падеж.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати