Продължете към съдържанието

Наклонения на глагола (Dilek Kipleri)

Към простите времена в турския език се включват и наклоненията на глагола. Наклонението е граматичен признак на глагола, чрез който говорещият изразява в какво отношение според него се намира глаголното действие спрямо реалността. Глаголното действие може да бъде предадено от говорещия като съобщение, заповед, желание, необходимост или чрез условия, от които то зависи.

Наклоненията на глагола в турския език са: 

Спрежителна таблица на глагол в наклонения на турски език. В турския език глаголите се спрягат и в четири наклонения, като се изменят по лице и число, чрез което се получават  производни форми на дадения глагол от неговия корен.