Наклонения

В граматиката наклонението е признак на глагола, чрез който говорещият изразява в какво отношение според него се намира глаголното действие спрямо реалността. В тази секция съм посочила различните форми на глагола в следните наклонения:

  1. Повелително наклонение – Говорещият изисква извършването на дадено действие
  2. Пожелателно наклонение – Говорещият изразява желано от негова гледна точка действие или желание, което не противоречи на действителността.
  3. Желателно – условно наклонение – Говорещият изразява желание, което желание най-често остава неизпълнено.
  4. Условно наклонение – Говорещият предполага, че ако е налице дадено условие, действието ще се извърши.
  5. Наложително наклонениеГоворещият изразява наложителност за извършване на действие – “трябва да”
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув