Продължете към съдържанието

Наклонения на глагола (Dilek Kipleri)

Към простите времена в турския език се включват и наклоненията на глагола. Наклонението е граматичен признак на глагола, чрез който говорещият изразява в какво отношение според него се намира глаголното действие спрямо реалността. Наклоненията на глагола в турския език са: