Наложително наклонение

Наложителното наклонение като граматическа категория липсва в българския език. В турския език се използва за изказване на “трябва да”, т.е. на необходимостта от извършване или изпълнение на някакво действие. Образува се с добавяне на наставката -mali/-meli (2x), която се добавя към корена на глагола и добавяне на I-ви тип на глагола “СЪМ”. 

Положителна форма: 

Ben git + meli + yim  – аз трябва да отида

Sen git + meli + sin – ти трябва да отидеш

O git + meli – той трябва да отиде 

Biz git + meli + yiz – ние трябва да отидем

Siz git + meli + siniz – вие трябва да отидете 

Onlar git + meli + ler – те трябва да отидат 

Отрицателна форма (с добавяне на отицателната наставка -ma/-me по 2х)

Ben git + me + meli + yim  – аз не трябва да отида

Sen git + me + meli + sin – ти не трябва да отидеш

O git + me + meli – той не трябва да отиде 

Biz git + me+ meli + yiz – ние не трябва да отидем

Siz git + me + meli + siniz – вие не трябва да отидете 

Onlar git + me + meli + ler – те не трябва да отидат 

Спомагателният глагол OLMAK в наложително наклонение може да се използва и като изразяване на предположение:

Evde kimse yok. Annem gitmiş olmalı. В къщи няма никой. Майка ми сигурно/вероятно е тръгнала (трябва да е тръгнала).
О her akşam erkenden yatar. Bu saatte uyuyor olmalı. Тя си ляга рано всяка вечер. По това времесигурно/вероятно спи (трябва да спи).

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув