Омоними

Омонимите (Eş sesli kelimeleri) са думи, които имат еднакъв звуков състав, но имат различно значение. Пишат се и се произнасят по еднакъв начин, а точното им значение се подразбира от контекста. Познаването на омонимите в турския език е важно, за да бъдат избегнати недоразумения в комуникацията.

Çay kenarında çay içmek çok zevklidir. – Удоволствие е да пиеш чай на брега на потока.

Един от най-добрите примери за омоним в турския език е думата “YÜZ”, която се използва за обозначаване на: лице, плуване и числото 100 изписано с думи.

– Yüzünü çok güzel. – Лицето ти е много красиво .

– Kaşları çalıştaran en güzel spor yüzmedir. – Най-хубавият спорт, който тренира мускулите, е плуването.

– Bende yüz tane ayakkabı var. – Имам сто чифта обувки.

За да кажем, че две или повече думи са Омоними, те трябва да се изписват ЕДНАКВО и да се произнасят ЕДНАКВО, а не подобно една на друга.

За пример ще вземем думите „hala” (леля) и „hâlâ” (все още). Тяхното изписване е сходно, но не е еднакво, т.к. при изписване на буквата „а“ в думата „hâlâ” (все още) се използва надредния знак ^ . Този знак променя произношението на думата, като в случая омекотява гласния звук и вместо „а“ изговаряме по-скоро „я“. (Азбука и произношение в турския език)

Други такива примери са думите:

adem (отсъствие)            âdem (човек)                

adet (брой)                       âdet (традиция, обичай)

alem (знаме)                    âlem (свят, вселена)     

Kar (сняг)                         Kâr (полза)

 

В турския език има и такива думи, които изключително сходни по произношение, но не са омоними, т.к. се изписват по коренно различен начин една от друга:

Öğle (обяд)                     Öyle (така)

Eğer (ако)                       Eyer (седло)

Grup (група)                   Gurup (залез)

 

Списък на омоними в турския език:

гладен отвори! (заповедна форма на глагола)
açık отворен светъл цвят
açma отваряне вид маслена кифла
ağız уста различно произношение на майчиния език
ak бял течи! (заповедна форма на глагола)
al червен вземи! (заповедна форма на глагола)
alay определен брой войски подигравка
an момент спомени! (заповедна форма на глагола)
arı пчела неподправен, чист
arz представяне, презентация място на земята
asma лозе висене
at кон хвърли! (заповедна форма на глагола)
мрежа за риболов чатал на панталон
ay месец луна
atlet атлет, спортист потник
aşı присадка на дърво ваксина
bağ лозови масиви връзка за завръзване
bağır предната част на гърдите викай! (заповедна форма на глагола)
bahar пролет подправка бахар
bar народна игра, която се играе в провинция ерзурум бар
bel талия лопата
ben аз бенка
bere раничка вид шапка
bez памучен плат жлеза
bin хиляда (число) качи се! (заповедна форма на глагола)
boy височина племе
basma печатане памучен плат
çay чай поток
çelik стомана късо отрязан клон
çil лунички вид птица, яребица
devir епоха цикъл, оборот
dal клон потъни! (заповедна форма на глагола)
dil език, орган език
diz коляно подравни! (заповедна форма на глагола)
dolu пълен градушка
don бельо, гащи мраз
düş сън падни! (заповедна форма на глагола)
ek допълнение сей!
el ръка чужд
er редник рано
esrar тайна марихуана
ekmek сеене хляб
gam тревога гама
geç късно мини! (заповедна форма на глагола)
güç сила трудност
gül роза смей се! (заповедна форма на глагола)
han хан кръчма
hal положение, ситуация закрит пазар
harp война арфа
hayat живот диван за двор
hayır не добрина
in малка пещера слез! (заповедна форма на глагола)
вътрешност пий! (заповедна форма на глагола)
it куче натисни! (заповедна форма на глагола)
kanepe диван малка филия хляб
kara черно зeмна повърхност, която не е покрита от море
kaş вежди стръмна скала
kahve кафе място кафене
katı строг стомах на птица
kaz гъска копай! (заповедна форма на глагола)
kese малка торбичка пряк път
kır поле, нива сив цвят
kıta континент четиристишие
koca съпруг огромен
koy малък залив сложи! (заповедна форма на глагола)
kupa чаша награда
kurum институция сажди в комин
kuşak поколение пояс
kap съд, контейнер сграбчи! (заповедна форма на глагола)
lama лама дълга метална лента
mil миля кална локва след наводнение
maskara смешник спирала за мигли
manda бивол пълномощно за други държави
mal собственост имущество добитък
makam висока държавна длъжност аранжимент на музика
mantar тапа на шише гъба растение
maya мая едноклетъчен растителен организъм
ocak януари печка
öz същност братя и сестри от едни и същи майка и баща
pas ръжда пас при игра с топка
patron началник кройка
pay акция, дял укор
pazı цвекло бицепс
pike спускане покривка за легло
pirinç ориз жълт метал от мед и цинк
pazar неделя пазар
sağ дясно жив
sakin спокоен който стои на едно място
satır ред в книга нож за рязане на месо
saz тръстика музикален инструмент
seri серия бърз
soluk блед дишане
soy родословие бели! (заповедна форма на глагола)
şiş шиш подут
tez теза чевръст
toka катарама фиба
ton тон, мярка тон, звук
top топка топ, оръдие
tabiat жива и нежива природа човешки инстинкти
tavşan заек дърворезбар
ünlü известен вокален
yar любим човек канара
yaş възраст влажен
yaz: mevsim adı лято пиши! (заповедна форма на глагола)
yüz лице сто
yazma писане десен на плат
yat яхта средства за защита като щит и броня
zar тънка коричка зар

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув