Омоними/Eş Sesli Kelimeler (Sesteş)

Омонимите са думи, които имат еднакъв звуков състав, но различно речниково значение. Пишат се и се произнасят по еднакъв начин, а точното им лексикално значение се подразбира от контекста.

 • Çay kenarında çay içmek çok zevklidir. – Удоволствие е да пиеш чай на брега на потока.

Един от най-разпространените примери за омоним в турския език е думата “yüz”, която се използва за обозначаване на: лице, плуване и числото 100 изписано с думи.

 • Yüzünü çok güzel. – Лицето ти е много красиво.
 • Kaşları çalıştaran en güzel spor yüzmedir. – Най-хубавият спорт, който тренира мускулите, е плуването.
 • Bende yüz tane ayakkabı var. – Имам сто чифта обувки.

Две или повече думи са омоними, ако се изписват еднакво и да се произнасят еднакво, а не подобно една на друга. Някой думи не са омоними, въпреки че тяхното изписване е сходно. При изписване на буквата „а“ в някой думи се използва надредния знак ^, който омекотявайки гласния звук и променяйки произношението на думата. 

 • hala – леля – hâlâ – все още
 • adem – отсъствие – âdem – човек               
 • adet – брой – âdet – традиция, обичай
 • alem – знаме – âlem – свят, вселена
 • kar – сняг – kâr – полза

В турския език има и думи, които са изключително сходни по произношение, но не са омоними, защото се изписват по различен начин една от друга:

 • öğle – обяд – öyle – така
 • eğer – ако – eyer – седло
 • grup – група – gurup – залез
гладен/отвори! (заповедна форма на глагола)
açık отворен/светъл цвят
ak бял/течи! (заповедна форма на глагола)
al червен/вземи! (заповедна форма на глагола)
alay определен брой войски/подигравка
an момент/спомени! (заповедна форма на глагола)
arı пчела/неподправен, чист
asma лозе/висене
at кон/хвърли! (заповедна форма на глагола)
мрежа за риболов/чатал на панталон
ay месец/луна
atlet атлет, спортист/потник
aşı присадка на дърво/ваксина
bağ лозови масиви/връзка за завръзване
bağır предната част на гърдите/викай! (заповедна форма на глагола)
bahar пролет/подправка бахар
bel талия/лопата
ben аз/бенка
bere раничка/вид шапка
bez памучен плат/жлеза
bin хиляда (число)/качи се! (заповедна форма на глагола)
boy височина/племе
çay чай/поток
devir епоха/цикъл, оборот
dal клон/потъни! (заповедна форма на глагола)
dil език, орган/език
dolu пълен/градушка
düş сън/падни! (заповедна форма на глагола)
ek допълнение/сей!
geç късно/мини! (заповедна форма на глагола)
güç сила/трудност
gül роза/смей се! (заповедна форма на глагола)
hal положение, ситуация/закрит пазар
harp война/арфа
hayır не/добрина
in малка пещера/слез! (заповедна форма на глагола)
вътрешност/пий! (заповедна форма на глагола)
kara черно/зeмна повърхност, която не е покрита от море
kaş вежди/стръмна скала
kese малка торбичка/пряк път
kır поле, нива/сив цвят
kıta континент/четиристишие
koca съпруг/огромен
kupa чаша/награда
kap съд, контейнер/сграбчи! (заповедна форма на глагола)
mil миля/кална локва след наводнение
maskara смешник/спирала за мигли
mantar тапа на шише/гъба растение
ocak януари/печка
öz същност/братя и сестри от едни и същи майка и баща
pas ръжда/пас при игра с топка
pay акция, дял/укор
pazar неделя/пазар
sağ дясно/жив
sakin спокоен/който стои на едно място
satır ред в книга/нож за рязане на месо
saz тръстика/музикален инструмент
seri серия/бърз
soluk блед/дишане
soy родословие/бели! (заповедна форма на глагола)
şiş шиш/подут
tez теза/чевръст
toka катарама/фиба
ton тон, мярка/тон, звук
top топка/топ, оръдие
ünlü известен/вокален
yar любим човек/ канара
yaş възраст/влажен
yat яхта/средства за защита като щит и броня
zar тънка коричка/зар

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув

error: