Повелително наклонение

Повелителното наклонение показва заповедно отношение на глаголното лице към глаголното действие – да заповядаш на някой да направи нещо. Използва се само във второ и трето лице единствено и множествено число.

Sen  O Siz Onlar
Положителна форма oku  – чети! okusun – да чете! okuyun (4х) – четете!

okuyunuz (4x) – четете!

okusunlar – да четат!
Отрицателна форма okuma – не чети! okumasın – да не чете! okumayın (4х) – не четете!

okumayınız (4x) – не четете!

okumasınlar – да не четат!
Положителен въпрос okusun mu (4х) – да чете ли? okusunlar mı (4х) – да четат ли?
Отрицателен въпрос okumasın mı (4х) – да не чете ли? okumasınlar mı (4х) – да не четат ли ?
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув