Продължете към съдържанието

Посоките на света (Coğrafi Yönleri)

Четирите посоки на света са север, изток, юг и запад. Северът и югът са посоки, свързани със съответните им полюси на Земята – Северния и Южния полюс, а позицията на изток и запад се определя от ротацията на Земята. В миналото хората са определяли южната посока според положението на зенита на Слънцето, изтока – по мястото на издигането му, запада – по мястото на залеза, а севера се е определял по Полярната звезда.

Географските посоки на турски език, както и на български език, се изписват с малка буква: север, юг, изток, запад.

Четирите посоки на света съответстват на следните градуси от компаса и на турски език са:

 • kuzey: 0° = 360° — север
 • doğu: 90° — изток
 • güney: 180° — юг
 • batı: 270° — запад

Идентично на посоките на света и спомагателните посоки на света е правилно да се изписват на турски език с малка буква.

 • kuzeydoğu, 45° — североизток
 • güneydoğu, 135° — югоизток
 • güneybatı, 225° — югозапад
 • kuzeybatı, 315° — северозапад

За да се попита за местонахождението на място или град на турски език се използва въпросителната дума „nerede?”

 • Къде е Истанбул? – İstanbul nerededir?
 • Истанбул е в североизточната част на Турция. – İstanbul Türkiye’nin kuzeybatısındadır.
 • Къде е Бодрум? – Bodrum nerededir?
 • Бодрум в е южната част на Турция. – Bodrum Türkiye’nin güneyindedir.
 • Къде е Кайсери? – Kayseri nerededir?
 • Кайсери е в източната част на Турция. – Kayseri Türkiye’nin doğusundadır.