Посоките на света

Четирите посоки на света са север, изток, юг и запад. Северът и югът са посоки, свързани със съответните им полюси на Земята – Северния и Южния полюс, а позицията на изток и запад се определя от ротацията на Земята. В миналото хората са определяли южната посока според положението на зенита на Слънцето, изтока – по мястото на издигането му, запада – по мястото на залеза, а севера се е определял по Полярната звезда.

Географските посоки на турски език, както и на български език, се изписват с малка буква: север, юг, изток, запад.

Четирите посоки на света съответстват на следните градуси от компаса и на турски език са:

  • kuzey: 0° = 360° — север
  • doğu: 90° — изток
  • güney: 180° — юг
  • batı: 270° — запад

Идентично на посоките на света и спомагателните посоки на света е правилно да се изписват на турски език с малка буква.

  • kuzeydoğu, 45° — североизток.
  • güneydoğu, 135° — югоизток.
  • güneybatı, 225° — югозапад.
  • kuzeybatı, 315° — северозапад.

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув