Продължете към съдържанието

Причастия (Ortaç)

Причастието е нелична форма, произлизаща от глагол, която означава признак (на лице или предмет), произлизащ от глаголно действие, т.е. представя действието като качество. Затова причастията приличат на прилагателните имена, но някой от тях се изменят по род и число, и като глаголите притежават залог и глаголно време – gelen kadın – идваща жена, görünmez adam – невидим човек, tanıdık yüz – познато лице, sevilecek insan – обичан човек, kurumuş ekmek – изсъхнал хляб.

С главна буква са обозначени букви, които биха могли да претърпят промяна в наставката, спрямо правилата на вокалната хармония или останалите фонетични правила в турския език  -(y)АcAK – EcEĞİ

Причастията в турския език са минали, сегашни бъдещи причастия в зависимост от глаголното време, за което се отнасят, а освен това се разделят и според това коя част от изречението уточняват:

1.Причастия, които уточняват подлога (Öznesini niteleyen ortaç)

2.Причастия, които уточняват допълнението (Tümlecini niteleyen ortaç)

3.Лексикални причастия (Sözlüksel ortaç/Sifat fiiller) 

Упражнения

Наставки за образуване на причастия

Причастие, което уточнява подлога – Öznesini niteleyen ortaç

Причастие, което уточнява допълнението – Tümlecini niteleyen ortaç

Лексикално причастие – Sözlüksel ortaç (sifat fiiller)

Не приема окончания за притежание Приема окончания за притежание

Не приема окончания за притежание

 • „-An“
 
 • „-An“
 • „-r, -er/-ar“
 • „-AcAK”
 • “-AcAğI”, „-AcAk olduğu”
 • „–mez/maz“
 • “-ecek/-acak”
 • „-DIk”
 • “-DIğI”
 • “-mış”
 • “-dik”
 • „-mIş”
 • „-mIş olduğu”
 • „-asi /-esi“

Причастия в сегашно време (Şimdiki zaman ortacı)

 • „-An“ и отрицателна наставка –me (-ma) – giden kadın – отиващата си жена, gülmeyen adam – несмеещият се човек

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати