Продължете към съдържанието

Причастия (Ortaçları)

Причастието е нелична форма, произлизаща от глагол, която означава признак или резултат от действие. Причастието може да се използва като прилагателно име, защото описва същността на някакъв предмет или лице, или да има смисъл на глагол в подчинените изречения, които образува. Причастието няма лице, но се мени по род и число, а някои причастия притежават и глаголно време – gelen kadın – идваща жена, görülesi yer – видяно място, görünmez adam – невидим човек, tanıdık yüz – познато лице, sevilecek insan – обичан човек, kurumuş ekmek – изсъхнал хляб. В турския език има три групи причастия:

1.Причастия, които уточняват подлога (Öznesini niteleyen ortaç)

2.Причастия, които уточняват допълнението (Tümlecini niteleyen ortaç)

3.Лексикални причастия (Sözlüksel ortaç/Sifat fiiller) 

Наставки за образуване на причастия

Причастие, което уточнява подлога Öznesini niteleyen ortaç

Причастие, което уточнява допълнението – Tümlecini niteleyen ortaç

Лексикално причастие – Sözlüksel ortaç (sifat fiiller)

Не приема окончания за притежание Приема окончания за притежание

Не приема окончания за притежание

 • “-en/-an”
 • “ol-an”
 • “-dik” /“-diği”
 • “-en/-an”
 • „-r, -er/-ar“
 • “-ecek/-acak”
 • “-ecek/-acak olan”
 • “-eceği/acağı
 • “-ecek/-acak olduğu”
 • „–mez/maz“
 • “-ecek/-acak”
 • “-mış”
 • “–mış olan”
 • “-miş olduğu”
 • “-miş olacağı”
 • “-mış”
 • “-dik”
 • „-makta/-mekte olan”
 • „-makta/-mekte olduğu”
 • „-asi /-esi“

Причастия в сегашно широко време (Geniş zaman ortacı)

 • –en (-an) и отрицателна наставка –me (-ma) – giden kadın – отиващата си жена, gülmeyen adam – несмеещият се човек
 • -r, -er ( -ar) и отрицателна наставка  –mez (maz) – gül-er yüz – усмихнато лице, bulun-maz yapıt – неоткриваeмо другаде произведение
 • -mеkta (-mаkta) и отрицателна форма –me (-ma) – gelişmekte olan ülke – развиваща се страна

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати