Продължете към съдържанието

Преобразуване на пряка в непряка реч (Doğrudan anlatım)

В турския език можем да преобразуваме пряка в непряка реч по следните начини:

Упражнения

Директно преобразуване на речта с помощта на глагола „demek“ (каза) и употреба на дателен падеж – някой каза НА някого…

Директно преобразуване на речта с помощта на глагола „demek“ (каза) и употреба на дателен падеж – някой каза НА някого…  – Глаголът „demek” се използва за препредаване или цитиране на чужди думи. Обикновено се поставя веднага СЛЕД цитираните думи и може да бъде във всяко едно глаголно време. Цитираните думи също могат да бъдат във всякакво глаголно време, т.к. те се преповтарят така, както първоначално са изказани.

-Anne: “Buraya gel!”

Anne çocuğuna “Buraya gel” dedi. – Майката каза НА детето “Ела тук!”

Ben ona “Yarın Ankara’da olacağım”, dedim. Аз му казах (на него) „Утре ще бъда в Анкара“.

Sen bana “Bugün borcumu öderim”, diyordun. Ти ми каза (на мен) „Днес ще платя задължението си“.

O bize hep “Biraz önce sizi anmıştım”, der. Той винаги ни казва (на нас) „Преди малко ви споменах“.

Biz kendi kendimize “Bir daha asla uçağa binmeyeceğiz”, demiştik. Ние си казахме (на себе си) „Повече никога няма да се качим на самолет“.

Siz onlara “O kitabı mutlaka okumalıydınız”, dememiş miydiniz? Вие казали ли сте им (на тях) „Задължително трябва да прочетете тази книга?“

Onlar bize “Biz sözünde durmayacak insanlar değiliz”, diyemezler. Те не ни казаха (на нас) „ Не сме хора, които не спазват обещанията си.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати