Сегашно време под условие YORSA/Şimdiki zaman Şartı YORSA

Сегашно време под условие показва при изпълнение на какво условие дадено действие би се случило в настоящето. Условното изречение в сегашно време в турския език се образува чрез използване на съюза „еğer” – „ако“ в началото на изречението, и добавяне на наставката „ise“ към глагола в сегашно време „-yor“. Наставката „– ise“ е едно от склоненията на допълнителният глагол-наставка „İmek“ и при присъединяване към корен на глагол се преобразува по правилото „2х“ на вокалната хармония  в „ –se“ или „–sa“. Поради това, че наставката за сегашно време „-yor“ не се променя, то винаги наставката „ise“  винаги се преобразува в „–sa“. Докато подчиненото изречение започващо с „ако“ винаги е в сегашно време „-yor“, то главното изречение може да бъде и в сегашно и в сегашно-бъдеще (широко) време.

 

Положителна форма

Отрицателна форма

корен на глагола + (i, ı, u, ü) + YOR  +„-se/-sa“+ лични окончания (II тип) корен на глагол + (mi, mı, mu, mü)  +  YOR +„-se/-sa“  + лични окончания (II тип)
  ако идвам ако не пиша
Ben gel-i-yor-sa-m yaz-mı-yor-sa-m
Sen gel-i-yor-sa-n yaz-mı-yor-sa-n
O gel-i-yor-sa yaz-mı-yor-sa
Biz gel-i-yor-sa-k yaz-mı-yor-sa-k
Siz gel-i-yor-sa-nız yaz-mı-yor-sa-nız
Onlar gel-i-yor-lar-sa yaz-mı-yor-lar-sa
  • Eğer gerçeği biliyorsаn neden söylemiyorsun? – Ако знаеш истината, защо не я казваш?
  • Eğer ben uyuyorsam, beni uyandırma. Ama uyumuyorsam, konuşabilirsin. – Ако заспя, не ме събуждай. Но ако не заспя, можеш да говориш.
  • Eğer sen onları görmek istiyorsan hemen gitmelisin. Ama istemiyorsan, gitme. – Ако искаш да ги видиш, веднага трябва да отидеш. Но ако не искаш, не отивай.
  • Eğer o hata yapıyorsa, uyarmak lazım. Ama yapmıyorsa, mesele yok. – Ако греши, трябва да го предупредиш. Но ако не греши, няма смисъл.
  • Eğer biz sana kızıyorsak, bir sebebi vardır. Ama kızmıyorsak, şanslısın. – Ако ти се разсърдим, значи има причина. Но ако не ти се разсърдим си късметлия.
Упражнения
Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув