Продължете към съдържанието

Термини от сферата на образованието

Образованието е процес на възпитание, обучение и придобиване на знания, умения, ценности,  убеждения и навици, който може да включва всяко действие или преживяване, което има формиращ ефект върху съзнанието, характера или физическите умения на дадена личност.

Термини от сферата на образованието могат да бъдат срещнати в различни удостоверения от начално или средно училище за преместване, удостоверения за завършен клас или завършено основно образование, дипломи за средно или висше образование и приложенията към тях, дипломи за следдипломна квалификация, академически справки, уверения, свидетелства и др.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати