Продължете към съдържанието

Упражнения (Alıştırma)

С практическите упражнения по турски език на Uchaturski.com имате възможност да проверите и затвърдите наученото, да употребите на практика знанията, които сте придобили.

Упражненията, като съзнателен процес на повтаряне на придобитите знания по турски език под различна форма, гарантират сигурно напредване в изучаването на езика. Обучение по турски език, което се извършва паралелно с постоянни практически упражнения на наученото, формира трайни във времето знания и умения и осигурява много добри резултати.

С практическите упражнения по турски език на Uchaturski.com имате възможност да проверите и затвърдите наученото, да употребите на практика знанията, които сте придобили. Упражненията в Uchaturski.com са целенасочени, което позволява да бъдат мобилизирани усилията в точно определена посока. Упражненията по турски език следват определена логическа последователност и са степенувани по трудност, като в същото време са разнообразни по съдържание и форма. 

Упражненията са част от Абонамента за Uchaturski.com. Освен достъп до упражненията ни, Абонаментът ви  осигурява и неограничен достъп до всички ресурси на сайта – двуезичен турско-български и българско-турски речник, подробно обяснени граматични правила с множество примери, онлайн курсове по турски език и възможност да преминете и онлайн тест за получаване на Сертификат за владеене на турски език (A1), Сертификат за владеене на турски език (A2).

 

Писмени упражнения по турски език освен в обобщен вид тук, може да откриете и приложени към всяка тема от турската граматика в Uchaturski.com. Те са активно насочени към точно определена тема и нагледно илюстрират прилагането на изучаваните граматични правила и обхващат турската азбука, ударение и произношение в турския език, множествено число, антоними, числата и цифрите на турски език, времето и датите в турския език, часовника, употребата на мерни единици в турския езиктурските спомагателни глаголи, образуването на отглаголни съществителни имена и тяхната употреба в различните турски падежи, образуването на прилагателни имена и степенуване на прилагателните имена в турския език, задаване на въпроси на турски език чрез въпросителна частица или въпросителни думи, употреба на местоименията в турския език, употребата на глаголните времена в турския език, съставяне на изречения, употребата на наречия и деепричастия в турския език, употребата на наклоненията в турския език и превръщането на пряка в непряка реч.

Ако имате въпроси или предложения може да се свържете с нас чрез формата за контакт.

Упражнение 1

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати