Продължете към съдържанието

Звукът „â“ в турския език (Türkçedeki „â“ sesi)

В турския език има два звука „а“: „а“ и „â“

 • „a“ звучи като българското „а“ в думи като „чаша, кал, бягане“ и т.н.
 • „â“ звучи като българското „я“ в думи като „леля, мярка“ и т.н.

Когато новата турска азбука влезе в употреба за първи път, всички звуци „â“ бяха показвани в правописа. Но по-късно, през 1990 година, бяха предприети реформи в правописа и използването на „â“ беше ограничено единствено до думи, които могат да бъдат объркани, до съществителни собствени имена и до думи, в които звукът „â“ се намира след някоя от буквите „k“ или „g“.

За съжаление, това означава, че чужденците, които изучават турски език, няма да знаят къде трябва да го произнасят звука като „а“ и къде трябва да го произнасят като „â“. Затова имайте предвид, обикновено това са думи-заемки от арабски език, френски език и други езици.

Думи, в които звукът „â“ се изписва, за да се избегне объркване:

 • kâr – печалба → сравнете с kar – сняг
 • hâlâ – все още → сравнете с hala – леля по бащина линия
 • âdet – навик → сравнете с adet – брой
 • âlem – вселена, свят → сравнете с alem – флаг (остаряла употреба)
 • âşık – любовник → сравнете с aşık – глезенна кост (използва се много рядко)
 • hâkim – съдия → сравнете с hakim – мъдър човек (остаряла употреба)

И двете думи по-долу се произнасят като „hâl“, но изписването им има за цел да разграничи тяхното значение:

 • hâl – ситуация, състояние → сравнете с hal – голяма зала, в която се продават плодове и зеленчуци

Изписването на звука „â“ се запазва в някой думи, в които звукът „â“ се намира след някоя от буквите „k“ или „g“:

 • kâğıt – хартия
 • dükkân – магазин
 • hikâye – история
 • tezgâh – тезгях, плот
 • bekâr – неженен, ерген
 • ahlâk – етика, морал

Въпреки че звукът „â“ се намира след „k“, тази дума е изключение и се пише без „â“:

 • katil – убиец (произнася се kâtil)

Изписването на звука „â“ се запазва и в думата mânâ – значение

Изписване на звука „â“ в съществителни собствени имена на хора и места:

 • Selânik – Солун
 • Hakkâri – град в югоизточната част на Турция
 • Elazığ – град в източна Турция
 • Lâle – женско име
 • Nalân – женско име
 • Kâzım – мъжко име

Звукът „â“ НЕ СЕ изписва в следните думи, които трябва да запомните:

 • lazım – необходимо, нужно (произнася се lâzım)
 • hane – жилище (произнася се hâne)
 • наставка „-hane“ в думи като çayhane, kahvehane, dershane и т.н. (произнася се hâne)
 • lale – лале (произнася се lâle)
 • şelale – водопад (произнася се şelâle)
 • selam – здравей (произнася се selâm)
 • saat – час, часовник (произнася се sağât)
 • lamba – лампа (произнася се lâmba)
 • klasik – класически (произнася се klâsik)
 • telaffuz – произношение (произнася се telâffuz)
 • plaj – плаж (произнася се plâj)
 • pilav – ястие с ориз (произнася се pilâv)

Объркващите правила произнасянето и изписването на звука „â“ в турския език, често водят до правописни грешки дори за самите турци, по-голяма част от които, често пропускат изписването на звука „â“, особено когато пишат в социалните медии. Консервативните турски вестници, напротив, са склонни да прекаляват с употребата на звука „â“, сякаш това ще направи турския език да звучи повече като османски турски език.

За да разберете как трябва да се произнася звукът „а“ в една турска дума, ви препоръчваме да разгледате останалите гласни звукове в нея. Например ако в същата дума има гласен звук „i“, познавайки правилата на Вокалната хармония, според които меки гласни следват меки гласни и твърди гласни следват твърди гласни, ще предположите с голяма доза сигурност, че произношението ще е „â“, а не „а“.