Продължете към съдържанието

„Как да изразим съгласие или отказ на турски език?“

Начини да кажете „да“ на турски език:

  • Evet – Да, при отговор на въпроси с „да/не“
  • Tamam – Да, добре, ОК
  • Peki evet – Добре, ако е така, добре тогава. Представлява „нежна“ употреба на съгласие, особено от жени.
  • Oldu – Да, това е добре, съгласен съм
  • Evet, efendim – Да, господине или госпожо. Думата „Efendim“ трябва да се използва в този случай, в противен случай този отговор може да се тълкува като прекалено кратък.
  • Var – Да, има. Представлява отговор на въпроси, които съдържат: var mı?

Начини да кажете „не“ на турски език:

  • Hayır – Не, при отговор на въпроси с „да/не“
  • Olmaz – Не, това не е възможно, не съм съгласен с вас, това няма да стане
  • Yok – Не, няма. Представлява „нежна“ употреба на отказ, както и отговор на въпроси, които съдържат: yok mu?
  • Hayır efendim – Не, господине или госпожо. Думата „Efendim“ трябва да се използва в този случай, в противен случай този отговор може да се тълкува като прекалено кратък.