Продължете към съдържанието

Образуване на сложни изречения (Birleşik tümcelerin oluşturma)

Както в българския език, така и в турския език, изреченията с който си служим в речта са прости и сложни, като сложните изречения от своя страна могат да бъдат сложни съчинителни (в които всички прости изречения са равноправни и могат да съществуват самостоятелно) и сложни съставни изречения, в които има едно главно изречение и едно или повече подчинени изречения, които само допълват информацията за главното изречение (подчиняват му се), но не могат да съществуват самостоятелно. Подчинените изречения се свързват с главното изречение и помежду си чрез различни съюзи, наречия и въпросителни местоимения играещи ролята на съюзи между отделните изречения и поясняват сказуемото в главното изречение по отношение на време, място, начин, количество, цел, условие или други възможни обстоятелства.

 

„КОГАТО“ (-ince, -diğinde и -diği zaman)

В турския език деепричастията  -ince, -diğinde ve -diği zaman са взаимозаменяеми и всички те означават едно и също – „когато“. Докато –ince се използва еднакво за всички лица и числа, то наставките -diğinde и -diği zaman приемат лични окончания и зависят от притежателното местоимение, с което се използват. Основният глагол в изречението може да бъде във всяко едно глаголно време.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати