Продължете към съдържанието

Трябва да… (Gereklilik)

В турския език за изразяване на препоръка или задължение се използват модални глаголи. Модалните глаголи всъщност са спомагателни глаголи, които действат заедно с друг основен глагол, като го „преобразуват“, казвайки, че носеното от основния глагол действие, може, трябва, препоръчва се или се дава съвет да се направи.  В турския език изразяване на задължение или препоръка „трябва“ се образува по няколко начина, в зависимост от силата на задължението, което се изказва или вменява.

 

„Трябва“ като силно задължение идващо от закон или външно правило

„Трябва“ като силно задължение идващо от закон или външно правило – Zorunda olmak – използва се конструкцията

„глагол в пълен инфинитив“ + свързваща съгласна (y) + zorundaлични окончания (I тип)

  • Ben çalışmak zorundayım.                             Ben eskiden çok iş yapmak zorundaydım.
  • Sen çalışmak zorundasın.                               Sen Almanca öğrenmek zorunda değildin.
  • O çalışmak zorundadır.                                   O sabah erken kalkmak zorundadır.
  • Biz çalışmak zorundayız.                                Biz her fıkraya gülmek zorunda değiliz.
  • Siz çalışmak zorundasınız.                             Siz her işi elinizle yapmak zorunda mısınız?
  • Onlar çalışmak zorunda (lar) dır.                    Onlar işi bırakmak zorunda değiller (dir).

Gitmek zorundayım – длъжен съм да отида, принуден съм да отида от външни обстоятелства.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати