Трябва да

Както в повечето езици, така и в турския език за изразяване на препоръка или задължение се използват модални глаголи. Модалните глаголи всъщност са спомагателни глаголи, които действат заедно с друг основен глагол, като го „преквалифицират“, казвайки, че носеното от основния глагол действие може, трябва, препоръчва се или съветват да се направи.  В турския език изразяването на задължение или препоръка „ТРЯБВА“ се образува по няколко начина, взависимост от силата на задължението, което искаме да изкажем или вменим.

 1. „Трябва“ като силно задължение идващо от закон или външно правило – Zorunda olmak – използва се конструкцията

„глагол в пълен инфинитив“ + свързваща съгласна (y) + zorunda + I-ви тип „СЪМ“

Ben çalışmak zorundayım.                            Ben eskiden çok iş yapmak zorundaydım.

Sen çalışmak zorundasın.                             Sen Almanca öğrenmek zorunda değildin.

O çalışmak zorundadır.                                 O sabah erken kalkmak zorundadır.

Biz çalışmak zorundayız.                              Biz her fıkraya gülmek zorunda değiliz.

Siz çalışmak zorundasınız.                           Siz her işi elinizle yapmak zorunda mısınız?

Onlar çalışmak zorunda (lar) dır.                  Onlar işi bırakmak zorunda değiller (dir).

Gitmek zorundayım длъжен съм да отида, принуден съм да отида от външни обстоятелства.

Saat dokuzda okulda olmak zorundayım. Трябва да бъда в училище в 9 часа. (задължение наложено от външни обстоятелства)

İşe gitmek için her sabah saat altıda kalkmak zorundayım. За да отида на работа, всяка сутрин трябва да ставам с шест часа. (задължение наложено от външни обстоятелства)

Patronla konuşurken dikkatli olmak zorundasın. Когато говориш с шефа си трябва да бъдеш внимателен (задължение наложено от външни обстоятелства )

Bu yazı dikkatle yazılmak zorunda. Текстът трябва да бъде написан с внимание. (пасивна форма; задължение наложено от външни обстоятелства)

Odamı tertiplemek zorundayım. Трябва да си подредя стаята. (задължение наложено от външни обстоятелства)

Bu cümleleri öğrenmek zorunda mıyım? Трябва ли (длъжен ли съм) да науча тези изречения? (задължение наложено от външни обстоятелства)

За образуване на отрицателната форма за изразяване на „не трябва да“, „не е задължително“, „не съм длъжен да извършвам действие по задължение“, наложено от външен орган или обстоятелства се използва конструкцията

„глагол в пълен инфинитив“ + zorunda + değil + I-ви тип „СЪМ“

Gitmek zorunda değilim  – не е необходимо, не съм длъжен да отида.

 

 1. „Трябва“ като силно задължение идващо от вътрешно усещане и самозадължаване – Mecbur olmak – използва се конструкцията

„отглаголно съществително име в съкратен инфинитив и дателен падеж + mecbur + I-ви тип „СЪМ““

Ben çalışmaya mecburum.                             Ben senin faturalarını ödemeye mecbur muyum?

Sen çalışmaya mecbursun.                            Sen ekmek paranı kazanmaya mecburdun.

O çalışmaya mecburdur.                                O İngilizce konuşmaya mecbur değildir.

Biz çalışmaya mecburuz.                                Biz araştırma yapmaya mecbur muyduk?

Siz çalışmaya mecbursunuz.                          Siz sorunlarınıza çare bulmaya mecbursunuz.

Onlar çalışmaya mecbur (lar).                         Onlar buraya gelmeye mecbur değillerdi.

Öğrenciler ders calışmaya mecburdur. – Учениците са длъжни да учат.

Aşçı yemek pişirmeye mecburdu. – Готвачът трябваше да сготви.

 1. „Трябва“ като съвет, препоръка, изразяване на сигурност – -malı, -meli (Наложително наклонение)

Ben çalış – malı – yım.                       Ben şimdi okula gitmeliyim.

Sen çalış – malı – sın.                        Sen bugün evde kalmalısın.

O çalış – malı.                                    O her gün biraz yürümeli.

Biz çalış – malı – yız.                          Biz bilgisayar kullanmalıyız.

Siz çalış – malı – sınız.                       Siz müzik dinlemelisiniz.

Onlar çalış –malı (lar).                        Onlar Türkçe öğrenmeli (ler).

 • Когато наложителното наклонение (-malı, -mеli) се използва с глагола „СЪМ“, то изразява сигурност или вероятност на твърдението:

Kocam yorgun olmalı. Съпругът ми трябва да е уморен (сигурна съм, че трябва да е уморен)

Bu araba pahalı olmalı. Тази кола трябва да е скъпа. (сигурна съм, че трябва да е скъпа)

Yorgun olmalısın. Трябва да си уморен. (много вероятно или сигурно)

Annen öfkeli olmalı. Майка ти трябва да е ядосана. (много вероятно или сигурно)

 • Когато наложителното наклонение (-malı, -mеli) се използва с активни глаголи като “отивам”, “пиша”, “правя”, “помагам”, то изразява силна препоръка за извършване на действието по вътрешно убеждение, в смисъл на „би трябвало“:

Biz saat sekizde okulda olmalıyız. Трябва да бъдем в училище в 8 часа (би трябвало)

Zamanında hazır olmalısın. Трябва да си готов на време. (би трябвало)

Sınavlarda başarılı olmak için daha çok çalışmalısın. Трябва да работиш още повече, за да успееш на изпита (би трябвало)

Annene ev işlerinde yardım etmelisin. Трябва да помогнеш на майка си с къщната работа. (би трябвало)

Ev ödevimi bitirmek için geç vakte kadar oturmalıyım. Трябва да стоя до късно, за да приключа с домашните си. (би трябвало)

Sürücüler trafik kurallarına uymalıdır. Шофьорът трябва да спазва правилата (би трябвало)

 • Наложителното наклонение (-malı, -mеli) използваме и когато очакваме да получим от някого съвет дали трябва да извършим дадено действие (трябва ли ?)

Onlara yardım etmeli miyiz? Трябва ли да им помогнем? (очакваме съвет)

Teklifi kabul etmeli miyiz? Трябва ли да приемем предложението? (очакваме съвет)

 • Отрицателните форми на Наложителното наклонение (-malı, -mеli) – не трябва, не може да бъде, които изразяват забрана или невъзможност са:
 • olamaz, която форма се използва с глагола „СЪМ“.
 • me-meli, ma-malı, която форма се използва с активни глаголи като “отивам”, “пиша”, “правя”, “помагам”

 

Kocam yorgun olamaz. Съпругът ми не може да е уморен. (невъзможност)

Çocuklar bahçede olamaz. Децата не могат да бъдат в градината. (невъзможно е да са там)

Kız kardeşinin ödev yapmasını engellememelisin. Не трябва да пречиш на сестра си да си прави домашните. (забрана)

Bir öğrenci televizyon izleyerek zamanını boşa harcamamalıdır. Един ученик не трябва да си губи времето гледайки телевизия (забрана).

Oğlum sinemada olamaz, okulda olmalı. Синът ми не може да е на кино, трябва да е на училище. (невъзможност, сигурност)

Matematik ilginç olamaz, sıkıcı olmalı. Математиката не може да бъде интересна, трябва да е скучна. (невъзможност, сигурност)

Mehmet hasta olamaz, rol yapıyor olmalı. Мехмет не може да е болен, трябва да се преструва. (невъзможност, сигурност)

Jack ders çalışıyor olamaz, futbol oynuyor olmalı. Не е възможно Джак да учи, той трябва да играе футбол (невъзможност, сигурност).

Kardeşin ciddi olamaz, şaka yapıyor olmalı. Брат ти не може да е сериозен, той трябва да се шегува.( невъзможност, сигурност).

Bu hediye benim için olamaz, sizin için olmalı. Този подарък не може да е за мен, трябва да е за вас. (невъзможност, сигурност).

Ciddî olamaz, rol yapıyor olamaz mı? Той не може да е сериозен? Не е ли възможно да се преструва?

Bu portre gerçek olamaz, kopya olmalı. Този портрет не може да е истински, трябва да е копие. (невъзможност, сигурност)

 

В турския език „ТРЯБВА“ може да бъде изразено и чрез думите „gerek и lâzım“, които по смисъл са синоними, означаващи „трябва да, би трябвало, като препоръка“, но се употребяват по различен начин.

 

 1. „Трябва“ като необходимост, нужно е, би трябвало, като препоръка –
  • „gerek” се употребява като глагол (gerekmek), който може да бъде във всяко глаголно време, заедно с отглаголно съществително име в съкратен инфинитив

-ma, -me gerekiyor, gerekir, gerekirdi, gerekiyordu, gerekecek

Benim konuşmam gerekiyor.                                     Benim ne yapmam gerekiyor?

Senin konuşman gerekiyor.                                       Senin konuşman gerekiyor mu?

Onun konuşması gerekiyor                                        Onun çalışması gerekmiyor.

Bizim konuşmamız gerekiyor.                                    Bizim koşmamız gerekti.

Sizin konuşmanız gerekiyor.                                      Sizin yazmanız gerekmiyor muydu?

Onların konuşmaları gerekiyor.                                  Onların anlamaları gerekir.

 

Senin daha çok çalışman gerekir. Би трябвало да учиш повече. (препоръка)

Öğrencilerin yeni kelimeleri ezberlemesi gerekir. Учениците би трябвалои да научат наизуст новите думи. (препоръка)

Senin babanın öğütünü (senin) iyi düşünmen gerekir. Трябва да помислиш добре върху съвета на баща ти. (препоръка)

За да бъде изказана препоръка в негативен смисъл, се използват наставките за отрицание [me] или [ma] добавени към корена на глагола gerekmek:

Senin çok para harcamaman gerekir. Не би трябвало да харчиш много пари. (препоръка)

 • „gerek” се употребява и като допълнение в конструкцията съществително име/отглаголно съществително име – [e, a] + gerek yok/var

Buna gerek yok. Няма нужда от това. (препоръка)

Senin kızmana gerek yok. Няма нужда да се ядосваш. (препоръка)

Ayşe’nin acele etmesine gerek yoktu. Нямаше нужда Айше да бърза (но тя го направи) (препоръка)

 • „gerek” се употребява и за да изрази неизпълнена необходимост в миналото в конструкцията съществително име/отглаголно съществително име – [e, a] + gerek kalmadı

Benim uzun zaman beklememe gerek kalmadı. Нямаше нужда да чакам дълго време.

Çiçeklerin sulanmasına gerek kalmadı. Не беше нужно да се поливат цветята, не остана нужда.

Toplantı yapmamıza gerek kalmadı. Не остана нужда да правим съвещание.

 • „gerek” се употребява и като прилагателно име – gerekli şeyler – необходими неща
 • „gerek” се употребява и за да да се изрази отношение към времето

Şimdi ellerini yıkamak gerekiyor – Сега трябва да миете ръцете си.

 1. „Трябва“ като необходимост, нужно е, би трябвало, като препоръка –
  • „lazım” се употребява като глагол заедно с отглаголно съществително име в съкратен инфинитив

-ma, -me lazım

Benim sabah okulda olmam lazım.                Benim ne zaman okulda olmam lazım?

Senin sabah okulda olman lazım.                  Senin saat sekizde okula gitmen lazım mıydı?

Onun sabah okulda olması lazım.                  Onun saat altıda eve gelmesi lazım değildi.

Bizim sabah okulda olmamız lazım.               Bizim her gün ders çalışmamız mı lazım?

Sizin sabah okulda olmanız lazım.                 Sizin şimdi okulda olmanız lazım değil mi?

Onların sabah okulda olmaları (olması) lazım. Onların sabah okulda olmaları lazım mı?

Benim okumam lâzım. – моето четене е необходимо или трябва да чета

Senin okuman lâzım. – твоето четене е необходимо или трябва да четеш

Onun okuması lâzım. – неговото четене е необходимо или трябва да чете

Bizim okumamız lâzım. – нашето четене е необходимо или трябва да четем

Sizin okumanız lâzım. – вашето четене е необходимо или трябва да четете.

 

Facebook Pagelike Widget
Content Protection by DMCA.com


„Изучавайки нов език, ние буквално поумняваме. Овладяването на чужд език укрепва и развива невронната мрежа на мозъка“ 

Майкъл Гоув