Продължете към съдържанието

Трябва да… (Gereklilik)

В турския език за изразяване на препоръка или задължение се използват модални глаголи. Модалните глаголи всъщност са спомагателни глаголи, които действат заедно с друг основен глагол, като го „преобразуват“, казвайки, че носеното от основния глагол действие, може, трябва, препоръчва се или се дава съвет да се направи.  В турския език изразяване на задължение или препоръка „трябва“ се образува по няколко начина, в зависимост от силата на задължението, което се изказва или вменява.

Упражнения

„Трябва“ като силно задължение идващо от закон или външно правило

„Трябва“ като силно задължение идващо от закон или външно правило – Zorunda olmak – използва се конструкцията

„глагол в пълен инфинитив“ + свързваща съгласна (y) + zorundaлични окончания (I тип)

  • Ben çalışmak zorundayım.                             Ben eskiden çok iş yapmak zorundaydım.
  • Sen çalışmak zorundasın.                               Sen Almanca öğrenmek zorunda değildin.
  • O çalışmak zorundadır.                                   O sabah erken kalkmak zorundadır.
  • Biz çalışmak zorundayız.                                Biz her fıkraya gülmek zorunda değiliz.
  • Siz çalışmak zorundasınız.                             Siz her işi elinizle yapmak zorunda mısınız?
  • Onlar çalışmak zorunda (lar) dır.                    Onlar işi bırakmak zorunda değiller (dir).

Gitmek zorundayım – длъжен съм да отида, принуден съм да отида от външни обстоятелства.

За да продължите да четете, Ви е необходим активен абонамент. Ако вече имате абонамент, може да влезете в профила си и да продължите да четете. Ако желаете да се абонирате, може да попълните заявката за абонамент.

Вход за абонати