Продължете към съдържанието

„Труден ли е турският език?“

Турският език очевидно е много по-различен език от нашия роден език – българския, но наистина ли е много труден? И не е ли всъщност лесен за научаване език по много причини?

Да, турският език е различен език, изключително богат и нежен и в никакъв случай не е невъзможен за учене! Ако сте решили да изучавате турски език, може да започнете с нашите Онлайн Курсове по турски език, който са предназначени за самообучение както за напълно начинаещи по турски език, така и за напреднали в изучаването на езика, и да вземете вашите Сертификат за владеене на турски език (A1), Сертификат за владеене на турски език (A2).

Ето и част от лесните „аспекти“ на турския език:

  • Турският език е фонетичен език. След като научите добре произношението на всяка отделна буква от азбуката, сте готови да четете на турски език. Дори няма да имате нужда от аудио файлове, в които да слушате произношението, за да може да произнасяте думите правилно. Турските думи се произнасят както се изписват в 99,9% от времето, а редките случаи, при които има малко по-различно произношение, ние ги обясняваме подробно и с примери.
  • Съществува много малка разлика между книжовния и разговорния турски език. Често, когато се опитваме да учим чужди езици, това, което много ни притеснява е, че наученото като книжовен език, е много различно от действителния разговорен език. Например, книжовният френски език е много различен от говоримия френски език. На турски език има много малка разлика между книжовен и говорим език. Това, което тук учим е книжовен турски език, но в същото време е и истински говорим турски език.
  • В турския език има много малка разлика в диалектите. Тези от вас, които са опитвали да учат немски език например, познават това разочарование много добре: учите книжовен немски език в училище или на курсове и след това … местните жители говорят на напълно различен диалект. Турският език, който учите тук с наша помощ, е стандартният истанбулски диалект, който се разбира и говори в цяла Турция. Въпреки че турският език също има своите диалекти, в момента тези диалекти представляват много малко предизвикателство за изучаващите турски език, освен леко различното произношение или някакви единични специфични местни думи. Единственият диалект в Турция, който всъщност би могъл да представлява предизвикателство през изучаващите турски език, е т.нар. „черноморски диалект“, и то когато се говори в най-чистата му форма, защото повечето хора в Черноморския регион на Турция днес говорят смесица от истанбулския диалект и техния диалект, така че това всъщност не се оказва проблем. Турските диалекти извън Турция (говорени в България, Румъния, Молдова, Северна Македония, Ирак) могат да бъдат малко предизвикателни, заради смесицата им с местните езици, но в Турция рядко бихте се натъкнали на човек, говорещ тези диалекти.
  • В турския език няма граматичен род. Не е нужно да се притеснявате как да научите коя дума е от женски род и коя дума е от мъжки род и това е чудесно!
  • Вокалната хармония – наистина е трудна за научаване в началото, но след като схванете принципите й, турският език просто се превръща в „песен“.
  • Турските думи и изрази – в турския език има ужасно много споделени думи с други езици. Особено в българския език, поради редица исторически и географски причини има голям брой турцизми, които се използват и до днес и преди да започнете да учите турски език вие вече знаете голям брой турски думи – torba, çorba, merak и др.
  • В турския език има много малко изключения, турският език е изключително логичен и последователен език, подобен на математика, и всяко нещо в него има своето точно място и логично обяснение на български език.